понеделник, 29 май 2017 г.

ДЕСЕТДНЕВКА НА ОТВОРЕНИТЕ
ВРАТИ
/продължение/

Продължаваме да ви предлагаме
снимков материал от откритите уроци.

ІІ в група- г- жа Красимира Неделчева
Математика- "Страната "Геометра"

ІІ а група- г- жа Анета Димитрова
Околен свят- "В света на доброто"
ІІ б група- г- жа Петя Терзиева
Математика- "Геометрични фигури"
Четете блога ни,
за да сте винаги в крак със случващото се
в детската ни градина!