сряда, 29 февруари 2012 г.

"Музикален салон"

На 29 февруари пред децата от ЦДГ "Русалка"- 1 бе изнесен 
образователен концерт "Музикален салон". 

Участниците, изпълнители на различни класически музикални инструменти, са възпитаници на Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов"- Русе. 
Те представиха любими детски песни в различен аранжимент. 
Двете млади цигуларки- Виктория Даскалова /4 клас/ и Белла Билчева /5 клас/ са бивши възпитаници на ЦДГ "Русалка". 


Детската публика с удоволствие изслуша музикални пиеси на флейта, цигулка, пиано, ксилофон и кларинет.В концерта взеха участие и балерини от 8-ми и 9-ти клас, подготвени от хореограф Станислава Спасова.


Организаторът на концерта, г-н Алекси Драганов, е дългогодишен преподавател по цигулка в училището.


Открита практика 
в група "Слънчицата", "Русалка"- 2


На 29- ти февруари в 3-та "В" група, ЦДГ "Русалка"- 2, се проведе открита практика по роден език на тема "Създаване на нова приказка". С помощта на учителката си, г-жа Биляна Ненова, децата се справиха повече от отлично!


Те проявиха най- голям интерес към приказките с вълшебен сюжет. Водена от интереса си точно към този вид приказки, Александра Начева /дете от групата/ предварително беше измислила и записала с помощта на мама и тати своя вълшебна приказка. 
В края на ситуацията децата проявиха предпочитания към индивидуални занимания, свързани с художествената литература- редене на пъзел с приказен сюжет, оцветяване на принцеси, рисуване на илюстрации, конструиране на дворец, приготвяне на декори за драматизиране на приказка.


Насладете се на творението на Александра Начева:


Приятелството между бялата мечка и черните пингвини


Далече, далече, най- далече, чак на Северния полюс, живееше самичка една бяла мечка. Името и бе Ингрид, но тя предпочиташе да я наричат Инка. Инка най- много обичаше спокойствието, тишината и да съзерцава Северното сияние от своята ледена хралупа. 
За нещастие, точно до нейния дом бе построена ледена магистрала. По нея постоянно се движеха ескимоски шейни, теглени от рогати елени и полярни кучета. Шумът от подвикванията на ескимосите, звъненето на звънчетата на елените и лаят на кучетата бяха толкова силни, че пречеха на Инка да спи. Тя много се отчая и не знаеше какво да направи. Изведнъж се сети за Златната рибка, която бе нейна далечна, далечна братовчедка. Инка я помоли да и помогне. Златната рибка с усмивка и обясни, че единственото друго място на Земята, където също е така ледено и студено, е Южният полюс. Но между тях се намира огромният Океан, който Инка сама нямаше как да преплува. Затова Златната рибка извика Големия Син Кит. След като Инка се качи на гърба му, той пусна предупредително водно фонтанче за тръгване и за затягане на коланите. Само с три махвания на голямата си опашка Китът и Инка стигнаха до Южния полюс.
Там Инка си построи нова ледена хралупа и блажено заспа. Толкова бе щастлива от новия си дом, изпълнен с тишина и спокойствие... Но Бялата мечка не подозираше, че на Южния полюс задружно живеят веселите пингвини. Тяхната столица Лас Пингвинас бе в непосредствена близост до хралупата на Инка. Това обаче не беше всичко. Градът се славеше с Пингвинския си духов оркестър, който всяка вечер, точно в 8 часа, след "Лека нощ, деца", устройваше нощна забава. Половината от пингвините в града участваха в оркестъра, като майсторски надуваха флейти, тромпети, саксофони и тромбони. Само на най- големия инструмент, туба, никой пингвин не можеше да свири. 
Както всяка вечер, забавата започна в уречения час. Вдигна се голяма врява- оркестърът засвири, а всички други пингвини, облечени в официални черни фракове, затанцуваха.
Тъкмо Инка спокойно си похъркваше, когато уплашено отвори големите си сини очи. Тя не разбираше какво става, откъде идва този шум и каква е тази силна музика. Изскочи от хралупата си и с бясна скорост се втурна към балната зала на пингвините. С много ярост, гняв и страшен мечешки рев, силно блъскайки и ритайки, тя набързо разруши ледената сграда и разгони всички насъбрали се на веселбата пингвини. И както бе задъхана, изморена и изтощена, ледът под нея се пропука, тя цамбурна в студените води и започна бавно да потъва. Въпреки своята уплаха пингвините, без много да му мислят, се хвърлиха да я спасяват. Кой с муцунка, кой с краче, кой с коремче или с крилце, със задружни усилия успяха да извадят Инка от водата. Накараха бялата мечка да изпие цял самовар горещ чай с мед и лимон. Диригентът на оркестъра, Маестро Пикси, плахо и подаде покана за утрешната забава. Докато Инка възстановяваше силите си, пингвините построиха още по- голяма бална зала. Вечерта всички пяха, свириха и танцуваха, а Ингрид играеше рокендрол и надуваше мощно свободния инструмент туба.
Късно през нощта, търсейки отговор на въпроса с какво вечерта бе така чудна и прекрасна, Инка заспа с усмихната муцунка. Всъщност, отговорът бе дълбоко скрит в нейното голямо мечешко сърце- открие ли истински приятели, всяко дете, коте, морско свинче или дори бяло мече става по- добро! И завинаги, ама завинаги забравя самотата! 
вторник, 28 февруари 2012 г.

Правила за прием на деца
 в целодневни детски градини 
и обединени детски заведения
 на


Кметът на Община Русе Пламен Стоилов утвърди правила за прием на деца в целодневни детски градини и обединени детски заведения на Община Русе. За първи път се премахва ролята на входящия номер при класирането. Приемът ще се извършва на базата на точкова система по определени критерии. Моля ви, не осъмвайте на 01.03.2012 г. пред входа на детската градина! Не е необходимо!


Прилагаме пълния текст на правилата:

1. Приемът на документи за постъпване на дете в ЦДГ и ОДЗ се осъществява чрез подаване на необходимите документи в избраната от родителите или настойниците детска градина. 
2. Приемът на документи за учебна 2012/2013 год. е за деца, родени 2009г.( за детска градина ) и родени 2010г. ( за яслена група ). 
3. Целогодишно се приемат заявления за прием на деца при освобождаване на място в групите. 
4. Необходимите документи за прием са: 
• Заявление по образец 
• Копие от удостоверение за раждане на детето 
5. Предимствата за прием в ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Русе са следните: 
- дете с брат или сестра в същото детско заведение – 8 т. 
- дете сирак/полусирак – 7 т. 
- дете, чиито родители или настойници са с адресна регистрация в района на детската градина – 6 т. 
- дете на служител в детската градина – 5 т. 
- дете, чиято месторабота на единия родител е в района на детската градина – 4 т. 
- деца – близнаци – 3 т. 
- дете на двама родители- студенти, редовна форма на обучение – 2 т. 
- дете, чийто родител / родители са с намалена работоспособност над 71 на сто (I или II група инвалиди) – 1 т. 
6. Документите, доказващи предимството за прием на детето са следните: 
- дете с брат или сестра в същото детско заведение – (удостоверения за раждане децата) 
- дете сирак/полусирак – (акт за смърт на родител) 
- дете с адресна регистрация в района на детската градина –(удостоверява се с личната карта на единия родител/настойник или удостоверение за настоящ адрес) 
- дете, чиято месторабота на единия родител е в района на детската градина - (служебна бележка от местоработата на родителя или настойника) 
- дете на служител в детската градина (данните се ползват служебно) 
- деца – близнаци - удостоверения за раждане на децата 
- дете на студенти в редовна форма на обучение – (служебна бележка от ВУЗ) 
- дете, чийто родител / родители са с намалена работоспособност над 71 на сто (I или II група инвалиди) – (копие от документ на ТЕЛК) 
7. Родителите или настойниците представят документи, доказващи предимството към заявлението за прием в удобно за тях време, но не по късно от 31.05.2012г. 
8. При непредставяне на документ за ползване на предимство, кандидатурата се разглежда по общия ред. 
9. Класирането се извършва на база общия брой точки. 
10. Срок за подаване на документите : от 01.03.2012 г. до 31.05.2012 г. 
11. Списък на приетите деца за учебна 2012/2013 год. се поставя на определено за целта място във всяка детска градина на 01.06.2012 год. 
12. Родителите или настойниците потвърждават желанието си за прием на детето при директора до 08.06.2012 год. 
13. При непотвърждаване от страна на родителя, мястото се освобождава.
14. При непопълнени места в детските градини до 01.06.2012 год., приемът на документи продължава до 30.08.2012 г. ( деца, родени 2009 и 2010 год.). 
15. При липса на места в конкретна детска градина, избрана от родителите или настойниците, от отдел „Образование, младежки дейности и спорт” предлагат на родителите място в друго детско заведение при съществуваща възможност за прием. 
16. Окончателният прием за учебна 2012/2013 год. завършва на 31.08.2012 год. 
17. Децата от новоприетите първи групи постъпват в детската градина на 14.09.2012 год. 


За допълнителна информация: 082/842089, 0894/603019
четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Открита практика в група "Усмивка"На 22 февруари 2012 г. в подготвителна група "Усмивка", ЦДГ "Русалка"- 1, се проведе открита практика на тема "Ако внимаваш, ако размишляваш, гатанки без грешка ще решаваш". Заедно с учителката си г-жа Иванка Петрова /главен учител в детската градина/


любознателните, изобретателни и с богато въображение деца сътвориха оригинални авторски загадки. Ето някои от тях:


Бели прашинки от небето капят.
Но ако се стопли- бързо се разтапят.
Що е то? /Снежинки/
Стилян


Бяло- червено момиче
с бяло- червено момче,
хванали се за ръце
с едно конче.
Всички хора ги обичат
и пролет с тях се кичат.
Що е то? /Пижо и Пенда/
София


Скача по дървета,
скача по полянки,
пухкава, красива,
с опашка игрива.
Лешници си хрупа
и живее в хралупа.
Що е то? /Катеричка/
Марти


Кръгла, оранжева паричка,
с розова якичка.
Всеки знае, без да пита,
че се казва ...
/Маргарита/
Валко

Къща с много стражи,
с крепостни стени и кули.
Построена е от камък,
всички я наричат ...
/Замък/
Вики


Малките "усмивки" заслужено бяха аплодирани от бъдещите си учители от училищата "Тома Кърджиев" и "Йордан Йовков", както и от учители от ЦДГ "Русалка", студенти от Русенски университет и гости от Регионалния инспекторат по образованието.
вторник, 21 февруари 2012 г.

Приятно ми е- ЦДГ "Русалка"!
Бюджети и отчети

Родена съм през 1979 г. 
Аз съм бюджетна организация- второстепенен разпоредител с бюджетни средства. В мен се реализират основно пет групи дейности:
· възпитателно- образователна;
         · административно- управленска;
         · квалификационна;
         · социално- битова и стопанска;
         · финансова;

I. МИСИЯ:  
Аз съм подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

ІІ. ВИЗИЯ: 
Аз съм проспериращо, конкурентноспособно заведение за деца, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата. Възпитанието и обучението са в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители.

ІІІ. ЦЕЛ: 
Целта ми е пълноценно личностно израстване на децата и гарантиране на успешното им преминаване от една образователна степен в друга чрез активно сътрудничество с родителите.

ІV. ПРИОРИТЕТИ: 
1. Качествена подготовка на децата преди постъпването им в І- ви клас.
2. Формиране на речеви компетенции за общуване на български език.
3. Стимулиране съпричастността на родителите към дейността в детската градина чрез разнообразни форми на взаимодействие.
                                                                                                             
          V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Социализиране на децата.
2. Изграждане на положително отношение към училището и мотивация за учене, гарантиране на равен старт преди постъпването в І- ви клас.
3. Изграждане атмосфера на приятелство, доверие и приемственост между детската градина и семейството.

        ...
Това съм аз- ЦДГ "Русалка", приятно ми е! 
Струвам ви се скучна, суховата, твърде дидактична и вторачена единствено в държавните образователни изисквания и Закона за народната просвета? 
Хей, та вие се запознахте само с едното ми лице- лицето на държавната институция "Русалка"!
Но аз имам и друго... :) Бъдете спокойни, скъпи родители- за децата ви се грижат не само добри професионалисти, но и съвсем нормални човеци! На които нищо човешко не им е чуждо... 


E, приятно ми е- ЦДГ "Русалка" :)


БЮДЖЕТ НА ЦДГ"РУСАЛКА" ЗА 2012 Г.
ОТЧЕТИОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 г.


ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.БЮДЖЕТ 2014

ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2014
  


ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2014 г.ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2014 Г.